Waarom bewegen belangrijk is voor de mentale gezondheid

Beweging heeft veel positieve effecten op de fysieke gezondheid van de mens. Bewegen draagt bij aan een langer en gezonder leven, onder meer door verminderde kansen op obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten. Naast deze fysieke effecten heeft bewegen ook mentale effecten. Zo zitten mensen lekkerder in hun vel en is er meer geloof in het eigen kunnen na het bewegen.

Zelfvertrouwen

Bewegen heeft een positief effect op je zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is onderverdeeld in verschillende domeinen, zoals fysieke eigenwaarde en het geloof in eigen kunnen. Het grootste effect van bewegen is terug te zien bij de fysieke eigenwaarde. Dit komt doordat je als persoon nieuwe vaardigheden leert tijdens bewegen en bij de uitvoering hiervan meer gevoel van controle krijgt. De nieuwe vaardigheden en het toegenomen gevoel van controle leiden tot veranderingen in fysieke eigenwaarde, wat weer effect heeft op het zelfvertrouwen.

Gemoedstoestand en emoties

Naast het feit dat bewegen effect heeft op het zelfvertrouwen, heeft het ook effect op onze gemoedstoestand en emoties. Onder gemoedstoestand verstaan we hoe iemand zich voelt op dagelijkse basis. Onder emoties verstaan we het gevoel van een reactie op een bepaald event. Verder is gebleken dat mensen die regelmatig bezig zijn met sport minder angstige en depressieve symptomen ervaren. Deze effecten zijn van belang voor het volhouden van de activiteit. De emotie die je ervaart is namelijk een belangrijke voorspeller of je de activiteit op de lange termijn volhoudt.

Plezier

Het actief bezig zijn met sporten kan ook positieve emoties opleveren, zoals ´plezier´ en ´je goed voelen´. Uit onderzoek is gebleken dat plezier ervaren de belangrijkste reden is voor deelname aan sport, zowel bij volwassenen als kinderen. Deze plezierige emoties ontstaan doordat neurotransmitters zoals endorfine en serotonine in je lichaam toenemen. Endorfine gaat de pijnprikkels in je lichaam tegen en geven een plezierig gevoel. Serotine heeft ook een belangrijke rol bij het tegengaan van pijnprikkels en heeft invloed op onder andere geheugen, stemming en zelfvertrouwen. Als laatste speelt sociale interactie, die je vaak tijdens het sporten hebt, een belangrijke rol bij de mentale gezondheid.

Vermoeid gevoel en slaap

Sporten en bewegen zorgt ervoor dat je meer energie hebt en je minder vaak vermoeid voelt. Daarnaast zal je sneller in slaap vallen en slaap je langer en dieper. Dit komt omdat je brein een signaal krijgt dat er herstelbehoefte is. Het herstel van deze spieren vindt plaats in de diepe slaap.

Cognitie

Het cognitief functioneren, voornamelijk bij jeugd en oudere mensen, wordt ook gestimuleerd door het actief bezig zijn met sporten. Het gaat hierbij om de mentale processen die dagelijks nodig zijn bij moeilijke processen, zoals probleemoplossend vermogen, aandacht, geheugen, het leren van nieuwe dingen en besluitvorming.

Stressregulatie

Wanneer je stress hebt geeft je lichaam stresshormonen af. Bewegen zorgt ervoor dat de stresshormonen en gevoelens die we ervaren geleidelijk worden afgevoerd. Dit zorgt ervoor dat we herstellen van de stressvolle situatie en in de toekomst beter om kunnen gaan met soortgelijke stressprikkels. Bij stress kun je het best op matig intensief niveau bewegen (zoals fietsen of stevig wandelen), omdat dit zorgt voor een herstelproces. Een te intensieve training kan zorgen voor een extra stressprikkel, waardoor en nog meer stresshormonen worden aangemaakt in je lichaam.