Privacy Policy

Fitfanatics, gevestigd aan de Mgr. Nolensstraat 16, te Panningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.fitfanatics.nl

Mgr. Nolensstraat 16

5981 TN Panningen

info@fitfanatics.nl

0611303019 / 0613807335

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fitfanatics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fitfanatics verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Lichamelijke klachten

– Ziektes/allergieën/zwangerschap/borstvoeding

-Medicatie

-Roken/alcohol gebruik

-Meetgegevens zoals lengte, gewicht, en vetpercentage

-Voor en na foto’s

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fitfanatics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om onze diensten te kunnen leveren met het oog op jouw fysieke en mentale doelen en/of verminderen van gezondheidsklachten

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Voor reclame uitingen (alleen ná toestemming van klant kunnen voor en na foto’s hiervoor worden gebruikt)

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fitfanatics bewaart je persoonsgegevens voor onbepaalde tijd. Omdat wij in ons vak regelmatig te maken hebben met terugkerende klanten, is het van belang om nieuwe meetgegevens te kunnen vergelijken met eerder meetgegevens. Dit doen wij om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om concrete en realistische doelen te kunnen stellen.

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Fitfanatics verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fitfanatics gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fitfanatics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fitfanatics.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Fitfanatics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fitfanatics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@fitfanatics.nl.